TURKISH UNION OF TRAVEL AGENCIES (TURSAB)

Istanbul - Esentepe Gazeteciler Sitesi, Haberler Sk., No :15, Tel: (0-212)
         2751361-2751397-2751162, Fax: (0-212) 2750066
Ankara - Ataturk Bulvari, No: 107/71, Tel: (0-312) 4180775, Fax: (0-312)
         4256685
Antalya - Milli Egemenlik Cad, Dallar Yildiz Carsisi, No: 9, Tel: (0-242) 2470699