Russian Pinky, Elmyra & The Brain theme
Transcribed by Anna Khokholikova (Анна Хохоликова)


Streaming MP3 audio
Download MP3 audio

See below for Romanized transcription

Пинки: Эй, Брейн, что мы будем делать сегодня?
Брейн: То же, что и вчера, Пинки. Будем терпеть Элмайру и пытаться ПОКОРИТЬ ВЕСЬ МИР!

Все изменилось вдруг:
Одним ненастным днем
На улице мыши
Остались под дождем.
Один из них умен,
Другой тупой, как пень.
Вот Пинки, вот Пинки,
Вот и Брейн-Брейн-Брейн-Брейн
Брейн-Брейн-Брейн-Брейн
Брейн.

Неважные дела -
Их снова ждет беда.
Неужто не удастся
Найти их никогда?
Но странная судьба:
Вот девочка пришла,
Купила черепашку
И мышек унесла.

Элмайра: Зверушек я люблю,
Им песенки пою,
Беру я мышек в школу
И кашу им варю.
Держу моих мышей
Я в комнатке моей.

Вот Пинки, Элмайра,
Вот и Брейн-Брейн-Брейн-Брейн
Брейн-Брейн-Брейн-Брейн
Брейн

Вот мыши наконец
Свободу обрели,
И новый хитрый план
Замыслили они:
Мир будет покорен,
Настанет этот день!
Вот Пинки, Элмайра,
Вот и Брейн-Брейн-Брейн-Брейн
Брейн-Брейн-Брейн-Брейн
БРЕЙН
Брейн: Как мне все это надоело!
Пинки: Троз!
Элмайра: Мышки!

Romanized version:

Pinky: Ei, Brain, chto my budem delat' segodnya?
Brain: To zhe, chto i vchera, Pinky. Budem terpet' Elmyru i pytat'sya POKORIT' VES' MIR!

Vse izmenilos' vdrug:
Odnim nenastnym dnem
Na ulitse myshi
Ostalis' pod dozhdem.
Odin iz nih umen,
Drugoi tupoi, kak pen'.
Vot Pinky, vot Pinky,
Vot i Brain-Brain-Brain-Brain
Brain-Brain-Brain-Brain
Brain.

Nevazhnye dela -
Ih snova zhdet beda.
Neuzhto ne udastsya
Naiti ih nikogda?
No strannaya sud'ba:
Vot devochka prishla,
Kupila cherepashku
I myshek unesla.

Elmyra: Zverushek ya lyublyu,
Im pesenki poyu,
Beru ya myshek v shkolu
I kashu im varyu.
Derzhu moih myshei
Ya v komnatke moei.

Vot Pinky, Elmyra,
Vot i Brain-Brain-Brain-Brain
Brain-Brain-Brain-Brain
Brain

Vot myshi nakonets
Svobodu obreli,
I novyi hitryi plan
Zamyslili oni:
Mir budet pokoren,
Nastanet etot den'!
Vot Pinky, Elmyra,
Vot i Brain-Brain-Brain-Brain
Brain-Brain-Brain-Brain
BRAIN
Brain: Kak mne vse eto nadoelo!
Pinky: Troz!
Elmyra: Myshki!

English translation not available yet. Please submit one if you can!Back to menu